تولید کنندگان

فلاکس چایی 1 لیتری

فلاکس چایی یک لیتری

30,000 تومان

25,000 تومان

فلاکس چایی یک لیتری 

ساخت کشور  چین 

در چهار رنگ مختلف

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند