تولید کنندگان

فلاکس چایی خمره ایی

فلاکس چایی خمره ایی یک لیتری

30,000 تومان

25,000 تومان

فلاکس چایی خمره ایی یک لیتری

ساخت کشور چین

در رنگهای مختلف

 

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند