تولید کنندگان

فلاکس چایی رمانتیک

فلاکس چایی رمانتیک نیم لیتری

30,000 تومان

25,000 تومان

فلاکس چایی رمانتیک نیم لیتری

ساخت کشور چین

در رنگهای مختلف

مشتریانی که این آیتم را خریده اند، موارد زیر را نیز خریده اند