تولید کنندگان

چاقو(کارد و ساطور)

کارد آشپزخانه 8 تیکه

109,000 تومان

97,000 تومان

کارد آشپزخانه 8 تیکه استیل 

5 عدد کارد در سایزهای مختلف

یک عدد چاقو تیز کن

یک عدد قیچی

و پوست کَن