کتری رنگی

کتری رنگی آلارم دار

95,000 تومان

80,000 تومان

کتری رنگی آلارم دار

در رنگ های متنوع

هنگامی که آب جوش می آید، شروع به سوت زدن کرده و اطلاع می دهد.