گز مغز پسته

گز مغز پسته

قیمت : 39,900 تومان

گز مغز پسته با نام بزرگمهر 

تهیه شده از بهترین مواد

وزن 450 گرم

مغز پسته 28%

انواع دیگر نیز موجود می باشد

خرید